اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

عنوان های حمل و نقل

خدمات حمل ریلی به ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان:  09151060970

 خدمات حمل بار دریایی و ارائه انواع کانتینر: 09331078730

اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

C.F.S: Container Freight Station

محل نگهداري كانتينرها

F.O.C: Free of Charge

بدون هزينه – مجانی

EX.W: Ex Works (…named place)

تحويل كالا محل كارخانه / انبار فروشنده (… نام مكان مشخص شده)

F.C.A: Free Carrier (… named place)

تحويل كالا در مكان مشخص شده به حمل كننده در مبداء (… نام مكان مشخص شده)

F.A.S: Free Alongside Ship (… named port of shipment)

تحويل كالا در كنار كشتي در مبدأ حمل (… نام بندر بارگيري)

F.O.B: Free On Board (… named port of shipment)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در مبدأ حمل (… نام بندر بارگيري)

C.F.R: Cost and Freight (… named port of destination)

قيمت كالا و كرايه حمل تا بندر مقصد (… نام بندر مقصد)

C.I.F: Cost, Insurance and Freight

قيمت كالا + هزينه حمل تا مقصد + حق بيمه

C.P.T: Carriage Paid To (…. named place of destination)

پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد)

C.I.P: Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد (… نام محل مقرر در مقصد)

D.A.F: Delivered at Frontier (… named port of destination)

تحويل كالا در مرز (… نام محل تعيين شده در مرز)

D.E.S: Delivered Ex Ship (… named port of destination)

تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد (… نام بندر مقصد)

D.E.Q: Delivered Ex Query (… named port of destination)

تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد (… نام بندر مقصد)

D.D.U: Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي توسط فروشنده (… نام محل مقرر در مقصد)

D.D.P: Delivered Duty Paid (… named place of destination)

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و پرداخت حقوق و عوارض گمركي پس از خروج کالا از گمرک توسط فروشنده (… نام محل مقرر در مقصد)

F.I.O.S: Free In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة خریدار مي باشد.

L.I.O.S: Liner In & Out and Stow

هزينه بارگيري در مبدأ و هزينه تخليه در بندر مقصد به عهدة فروشنده یا شرکت حمل مي باشد.

S.A.D: Single Administrative Document

سند واحد اداري – اظهار نامة گمركي

E.T.A: Estimate Time Arrival

زمان تقریبی رسیدن كشتي به بندر مقصد

E.T.D: Estimate Time Departure

زمان تقریبی حرکت كشتي از بندر مبدأ

Pre Advise L/C

اين نوع LC زماني باز مي­شود كه با كمبود وقت و يا تعطيلي­هاي چند روزه مواجهيم و ممكن است تاريخPI منقضی و یا شرایط تغییریابد که از بانک گشایش کننده درخواست ارسال pre advise L/C را می نماییم. که محتوای آن شامل : مبلغ اعتبار، تاريخ گشایش اعتبار، تاريخ سررسيد، نام فروشنده و خریدار، شماره اعتبار و … ذکر می گردد.

Goods

كالا

Draft

برات

Quotation

مظنه قيمت كالا

Full set B/L

نسخ كامل بارنامه

Usance / Deferred L/C

اعتبار اسنادی مدت­دار

Cargo Declearation

اصطلاح كلي آن اظهارنامه محموله حمل شده توسط شرکت حمل و نقل می گویند که حمل کننده باید به گمرک اظهارکند.

Exportation

عمل خارج كردن هر نوع كالايي از قلمرو گمركي – صادرات کالا

Surcharge

هزينه اضافي در حمل و نقل

Despatch

پاداش مربوط به تخليه و بارگيري قبل از انقضاي موعد مقرر

Demurrage

هزينه معطلي / خسارت ديركرد (نقطه مقابل Despatch مي­باشد)

Consignee

درL/C: نام بانك گشايش كننده اعتبار

در PI: نام شركت خريدار

Reimbursing Bank

بانك پوشش دهنده مالی

Applicant Bank

بانك گشايش اعتبار

General Average

خسارت همگاني

Particular Average

خسارت خاص

Finance / Refinance

فاينانس, تأمين مالي / تأمين مالي از طریق خطوط اعتباری Credit Line

Net Back / Buy Back

مبلغي كه خريدار كالا بعد از فروش كالا و برداشت كليه هزينه ها و سود خود به فروشنده پرداخت مي­نمايد. لازم به ذكر است در موقع خريد كالا از فروشنده هيچ پولي به فروشنده پرداخت نمي­شود.

در قرارداد Buy Back مجري طرح پس از آوردن دانش فنی و ماشین آلات و استحصال محصول مورد نظر به اندازه مدت زمان تعيين شده در قرارداد از پروژه بهره­برداري مي­كند.

Red Clause

اعتبار اسنادی با شرط پرداخت ماده قرمز: شرطی است که مبلغي به عنوان پيش پرداخت جهت توليد و يا تأمين مواد اوليه از طرف خريدار به فروشنده پس از گشایش اعتبار و بر اساس درخواست فروشنده به ایشان پرداخت مي­شود. (اين عبارت اولین بار با جوهر قرمز نوشته شده بود. )

Clean Bill / Dirty Bill

بارنامه بدون قيد و شرط / بارنامه مخدوش

By Negotiation / By Payment

از طريق معامله اسناد / پرداخت نقدی

Chamber of Commerce

اتاق بازرگاني

CFR Full Linear Terms

قيمت كالا + هزينه حمل به داخل كشتي + هزينه كرايه حمل از مبدأ تا مقصد + هزينه تخليه از كشتي به اسكله در بندر مقصد به عهده فروشنده (حمل کننده) می باشد.

Packing Container

تعداد ( بسته ها )کالا ها بطور دقیق در هر كانتينر

Packing Truck

تعداد بسته ها (کالا ها )بطور دفیق در هر کامیون

Short Ship

كسري در تحویل كالا در مقصد

Validity of PI

مدت اعتبار پيش فاكتور

Validity of L/C

مدت اعتبار اسنادی

Exclusive Agency/Sole Agency

نماينده انحصاري / نماينده منحصر به فرد

Transhipment

انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر

Partial shipment

دفعات حمل

Correspondent Bank

بانك معامله کننده اسناد (بانك فروشنده)

Beneficiary

ذينفع اعتبار / فروشنده

Shipment Period

مدت زمان حمل

Applicant

متقاضي / درخواست كننده

Banking Charges

هزينه ها ی بانکی

Notify Party

نام شركت/شخص كه بايد به او اطلاع داده شود

Acknowledgement

اعلام وصول

Forwarder

متصدی حمل ، هماهنگ كننده حمل كالا(Forwarder مي­تواند Carrier هم باشد)

Carrier

حمل كننده كالا

Receiver

تحویل گیرنده کالا در مقصد ( نماينده شركت حمل كننده در مقصد )

Certificate of Origin

گواهي مبدأ

Endorsement

ظهرنويسي اسناد بازرگانی

Forfaiting

تنزیل اسناد باز

Discount

تخفيف/ تنزيل اسناد

Manifest

فهرست موجودی کالادر كشتي، کامیون، هواپیما و یا کانتینر

Franchise

فرانشيز: میزان خسارتی می باشد که بعهده شرکت بیمه نمی باشد (بعهده خریدار می باشد)

LayTime

زمان مجاز بارگیری کالا در مبدأ و زمان مجاز تخلیه کالا از کشتی در مقصد

Surveillance

بررسی، بازرسي كميت و كيفيت كالا

LeadTime

برنامه زمانبندی تامین کالا از مرحله درخواست خرید تا رسیدن کالا در انبار خریدار

Man day

نفر روز

 

خروج از نسخه موبایل